Κοάν
Εκδότης
Διεύθυνση: Φλέμιγκ 63 162 33 Βύρωνας
Τηλέφωνο: 210 3628265
e-mail: koan@otenet.gr
web site: www.koan.gr
Άγγελος Μοιράγιας