Αιώρα
Εκδότης
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 11 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3839000
e-mail: info@aiora.gr
web site: www.aiora.gr
Λασκαράτος Άρης