Πιτσιλός
Εκδότης
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4 105 59 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3211237
e-mail: pitsilosbook@b-online.gr
web site: www.vivliopolio.gr
Πιτσιλός Α.