Στρατίκης
Εκδότης
Διεύθυνση: Σόλωνος 135 106 77 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3834394
e-mail: stratedi@otenet.gr
web site: www.stratikis.gr
Θεοδώρα Πέτρου Στρατίκη, Θεοδώρα Παναγιώτου Στρατίκη