Σ. Ι. Ζαχαρόπουλος
Εκδότης
Διεύθυνση: Σταδίου 5, 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3231525
e-mail: info@sizacharopoulos.gr
web site: www.sizacharopoulos.gr
Σταύρος Ζαχαρόπουλος