Ελεύθερος Τύπος
Εκδότης
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 53 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3802040
Γαρμπής Γιώργος