Παγουλάτοι Αφοί
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 56 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3818780
e-mail: pagoulatos_publ@ath.forthnet.gr
Παγουλάτος Αντώνιος