Βιβλιοπέλαγος
Εκδότης
Κοινωνία Κληρονόμων Μιχαήλ Πρωτοψάλτη
Διεύθυνση: Επ. Ασπρογέρακα (πρώη Ισιδώρου) 61, 104 44 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5128304
e-mail: vivliope@otenet.gr
web site: www.vivliopelagos.gr