Εκάτη
Εκδότης
Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 91 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8837343
e-mail: info@ekati.gr
web site: www.ekati.gr
Χρήστος Κ. Νικολάκης