Κανάκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Γεωργίου Γενναδίου 6, 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3302385
e-mail: ariadnibooks@gmail.com
Κανάκη Ελένη