Μίτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη 31 741 00 Ρέθυμνο Κρήτη
Τηλέφωνο: 28310 25110
e-mail: newsstand@grecian.net