Πύρινος Κόσμος
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 16 & Σόλωνος 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3602883
e-mail: info@pyrinoskosmos.gr
web site: www.pyrinoskosmos.gr
Ιωάννης Συλλαϊδής