Ποταμός
Εκδότης
Διεύθυνση: Ξενοκράτους 48 106 76 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 7231271
e-mail: info@potamos.com.gr
web site: www.potamos.com.gr
Λαμπρία Αναστασία