Κάστωρ
Εκδότης
Διεύθυνση: Θέμιδος 25, Ρέντη 182 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 4831792
e-mail: castor@soulakos.gr
Σουλάκου Κ.