Τέρτιος
Εκδότης
Διεύθυνση: 2ο Χιλ. Κατερίνης Ν. Κεραμιδίου 601 00 Κατερίνη
Τηλέφωνο: 23510 22098
Παπαγιαννούλης Κωνσταντίνος