Κάλβος
Εκδότης
Διεύθυνση: Αναξαγόρα 1 105 52 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5246241
e-mail: kalvos@freemail.gr
web site: www.NETIT.GR/KALVOS
Κεντρική διάθεση: Πρόοδος Εταιρία διανομής βιβλίων Α. Ε. Μεσολογγίου 5 106 81 Αθήνα Τηλ. 01 3827573 01 3821001 Fax 01 3829207