Κάτοπτρο
Εκδότης
Διεύθυνση: Κορυζή 8, 117 43 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 9244827
e-mail: orders@katoptro.gr, sales@katoptro.gr
web site: www.katoptro.gr
Αλέξανδρος Μάμαλης