Κάκτος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 46 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3840524
e-mail: info@kaktos.gr
web site: www.kaktos.gr
Αθηνά Χατζοπούλου