Λυχνάρι
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηρακλέους 139 176 73 Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 210 9512723
e-mail: lyhnari@otenet.gr
web site: www.lyhnari.gr
Λαζαρίδης Λάζαρος