Αρσενίδης
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακαδημίας 57 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3629538
e-mail: tarsen@otenet.gr
web site: www.ekdoseisarsenidi.gr