Δίον
Εκδότης
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 39 546 21 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 265042
e-mail: info@psarasbooks.gr
web site: www.psarasbooks.gr
Ψαράς Ευάγγελος