Ζήτρος
Εκδότης
Διεύθυνση: Πλάτωνος 2 546 31 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 270884
e-mail: info@zitros.gr
web site: www.zitros.gr
Ζήτρος Κωνσταντίνος
Διακίνηση: Φυτράκη A.E. Ιπποκράτους 67 και Αραχώβης 106 80 Αθήνα τηλ: 210 6842110 fax: 210 6818561 e-mail: sales@fytraki.gr web site: www.fytrakis.gr