Αρχέτυπο
Εκδότης
Ελμάζης Σ. & ΣΙΑ ΕΕ
Διεύθυνση: Καβασιτών 3, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 429200
e-mail: sales@archetypo.com.gr
web site: www.archetypo.com.gr