Αρχέτυπο
Εκδότης
Ελμάζης Σ. & ΣΙΑ ΕΕ
Διεύθυνση: Χρυσοστόμου Σμύρνης 8 546 22 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 429200
e-mail: info@archetypo.com.gr
web site: www.archetypo.com.gr