Σύναλμα
Εκδότης
Λέξημα
Διεύθυνση: Μύρων 15 104 34 Αθήνα
e-mail: lexeme@hol.gr
Αθανάσιος Τσουκαλαδάκης
Διακίνηση: Εργαστήρι Κοινωνικών Πολιτιστικών Φιλοσοφικών Οικολογικών Ερευνών τηλ.: 6936 536349