Εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος Δ.
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαβρίου 3 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3224819
Κεντρική διάθεση: "Μορφή - Εκδοθήτω" Μαυροκορδάτου 7 106 78 Αθήνα τηλ: 210 3246293, 210 3311747, 210 3246733 fax: 210 3311746 e-mail: info@e-morfi.gr web site: www.e-morfi.gr "Σταμούλη Α.Ε." Αβέρωφ 2 104 33 Αθήνα τηλ: 210 5238305 fax: 210 5238959 e-mail: info@stamoulis.gr web site: www.stamoulis.gr Καραολή Δημητρίου 87 185 34 Πειραιάς τηλ.: 210 4227504 fax : 210 4227577