Γιαννίκος Β. - Καλδής Β.
Εκδότης
Β. Γιαννίκος - Β. Καλδής Ο.Ε.
Διεύθυνση: Κιάφας 11 106 78 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3819011
e-mail: chrigian@giannikos-kaldis.gr
web site: www.giannikos-kaldis.gr
Καλδής Βασίλειος