Χρυσή Πέννα
Εκδότης
Διεύθυνση: Ζωοδόχου Πηγής 16 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3805672
e-mail: xpenna@acci.gr
web site: www.chrissipenna.com
Παπαχρυσάνθου Κ.