Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Εκδότης
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 23 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3387500
e-mail: info@sakkoulas.gr
web site: www.sakkoulas.gr
Σάκκουλας Παναγιώτης
Βιβλιοπωλεία Θεσσαλονίκης: Εθνικής Αμύνης 42 546 21 Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 244228, 2310 244229 fax: 2310 244230 Φράγκων 1 546 26 Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 535381 fax: 2310 546812