Ήλεκτρον
Εκδότης
Διεύθυνση: Σκουφά 81 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3605305
e-mail: info@hilektron.gr
web site: www.hilektron.gr
Συμιγδαλάς Αναστάσιος