Σμπίλιας
Εκδότης
Το Οικονομικό
Σμπίλιας Κ. & Π. Α.Ε.Β.Ε.
Διεύθυνση: Δεριγνύ 8 104 34 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8835733
e-mail: info@oikonomikon.gr
web site: www.oikonomikon.gr