Αλκυών
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 44, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3611000
e-mail: info@alkyonp.gr
web site: www.alkyonp.gr