Συμμετρία
Εκδότης
Σ. Αθανασόπουλος & ΣΙΑ ΙΚΕ
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 80 157 73 Ζωγράφου
Τηλέφωνο: 210 7707114
e-mail: info@simmetria.gr
web site: www.simmetria.gr