Χριστάκης
Διακινητής
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 10-12 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3607876
e-mail: info@christakisbooks.gr
web site: www.christakisbooks.gr