Πελασγός
Εκδότης
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 14 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3628976
e-mail: acroceramo@hellasbooks.gr
web site: www.hellasbooks.gr
Ιωάννης Χρ. Γιαννάκενας