Παπαδημητρίου
Εκδότης
Διεύθυνση: Αλίτσης 4 104 33 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 8254321
web site: www.ekdoseispapadimitriou.gr