Καρδαμίτσα
Εκδότης
Ινστιτούτο του Βιβλίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 8 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3615156
web site: www.kardamitsa.gr
Καρδαμίτσα Μαρία