Δήμος Αθηναίων Πολιτισμικός Οργανισμός
Εκδότης
Διεύθυνση: Ακαδημίας 50 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3612920