Αίολος
Εκδότης
Αικατερίνη-Μαρίνα Κουτσαφτή και Σία Ο.Ε.
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 25 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3301553
e-mail: info@aiolosbooks.gr
web site: www.aiolosbooks.gr
Γιάννης Α. Κουτσάφτης