Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
Εκδότης
Εκδοτικός Οργανισμός
Διεύθυνση: Πατησίων 42 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3897155
e-mail: asfapress@asfa.gr
Κατερίνα Λογοθέτη
Κεντρική διάθεση: "Πλέθρον" Μασσαλίας 20Α 106 80 Αθήνα τηλ: 210 3645057 fax: 210 3641260 e-mail: plethron@otenet.gr web site: plethronbooks.gr