Παπαδήμας Δημ. Ν.
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 8Α 106 79 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3627318
e-mail: info@papadimasbooks.gr
web site: www.papadimasbooks.gr