Κίρκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ολύμπου 94, 546 31 Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 277372
e-mail: info@circepbl.gr
web site: www.circepbl.gr
Άννα Χατζημανώλη