Βιβλιόραμα
Εκδότης
Διεύθυνση: Στουρνάρη 51 104 32 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 5221112
e-mail: info@bibliorama.gr
web site: www.bibliorama.gr
Φ. Φίλωνος, Π. Καρναβάς, Δ. Φίλωνος