Καμπανά
Εκδότης
Διεύθυνση: Παπαρρηγοπούλου 66 121 33 Περιστέρι
Τηλέφωνο: 210 5762791
e-mail: info@kabanas.gr
Καμπανάς Ηλίας