Πανεπιστημιακές Εκδόσεις ΕΜΠ
Εκδότης
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Θωμαϊδιο Κτίριο εκδόσεων 157 80 Ζωγράφου
Τηλέφωνο: 210 7723821
e-mail: ntuapres@central.ntua.gr
web site: www.ntua.gr/ntuapress