Εριφύλη
Εκδότης
Διεύθυνση: Ιπποκράτους 65, 106 80 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3631589
e-mail: ideogramma.ed.@gmail.com