Υπουργείο Πολιτισμού
Εκδότης
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 213 1322100
e-mail: grplk@culture.gr
web site: www.yppo.gr