Επικοινωνίες Α. Ε.
Εκδότης
Διεύθυνση: Μεσογείων 10 115 27 Αμπελόκηποι
Τηλέφωνο: 210 7488366-7