Μουσείο Μπενάκη
Εκδότης
Διεύθυνση: Κουμπάρη 1 106 74 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3671053
e-mail: benaki@benaki.gr
web site: www.benaki.gr
Άγγελος Δεληβορριάς
Διακίνηση: Χριστάκης Ιπποκράτους 10-12 106 79 Αθήνα τηλ: 210 3607876, 210 3639336 fax: 210 3638489