Ερατώ
Εκδότης
Διεύθυνση: Βαλτετσίου 39 106 81 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3830323
e-mail: eratobooks@gmail.com
Μανώλης Μανουσάκης