Αδάμ - Πέργαμος
Εκδότης
Αδάμ Εκδοτική
Διεύθυνση: Κατσιμίχα, 190 02 Παιανία
Τηλέφωνο: 210 6778440
e-mail: adam.editions@adam.gr
web site: adameditions.gr
Γεώργιος Καρασάββας